یکشنبه ۰۵ خرد ۱۳۹۸ - Sunday 26 May 2019

اخبار

محل فعلی تامین آب طرح های مقابله با ریزگرد آب شرب پایین دست را با مشکل رو به رو می کند

محل فعلی تامین آب طرح های مقابله با ریزگرد آب شرب پایین دست را با مشکل رو به رو می کند

۵ خرداد ۱۳۹۸
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان خبر داد: زمین لرزه در سردشت خسارتی نداشت

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان خبر داد: زمین لرزه در سردشت خسارتی نداشت

۱ خرداد ۱۳۹۸
جلسه ساماندهی کانال آبرسانی به کانون ریزگرد و رفع معارضین برگزار شد

جلسه ساماندهی کانال آبرسانی به کانون ریزگرد و رفع معارضین برگزار شد

۱ خرداد ۱۳۹۸
بانک ها موظف به پذیرش تضامین زنجیره ای از سیل زدگان هستند

بانک ها موظف به پذیرش تضامین زنجیره ای از سیل زدگان هستند

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
امید واقعی به مردم تزریق شود/نشر اکاذیب مانند سم برای بدنه جامعه است

امید واقعی به مردم تزریق شود/نشر اکاذیب مانند سم برای بدنه جامعه است

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناطق سیل زده خوزستان روی ریل بازسازی/ ۸۱۱پروند کشاورزی برای خسارات در سامانه ثبت شده است/تخلیه آب از مزارع کشاورزی ادامه دارد

مناطق سیل زده خوزستان روی ریل بازسازی/ ۸۱۱پروند کشاورزی برای خسارات در سامانه ثبت شده است/تخلیه آب از مزارع کشاورزی ادامه دارد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده خوزستان: لزوم تسریع در ثبت خسارات/ خسارات کل استان به شکل جامع دیده شود/ساماندهی اراضی ادامه دارد

جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده خوزستان: لزوم تسریع در ثبت خسارات/ خسارات کل استان به شکل جامع دیده شود/ساماندهی اراضی ادامه دارد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
خسارت  منازل و کشاورزی به صورت جامع برای همه مناطق سیل زده در نظر گرفته شود/تسهیل شیوه پرداخت خسارات برای مردم

خسارت منازل و کشاورزی به صورت جامع برای همه مناطق سیل زده در نظر گرفته شود/تسهیل شیوه پرداخت خسارات برای مردم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرکل مدیریت بحران  استانداری خوزستان:سیل زدگان ایذه مثل سایر نقاط خوزستان مورد توجه قرار گیرند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان:سیل زدگان ایذه مثل سایر نقاط خوزستان مورد توجه قرار گیرند

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از  ساختمان مرکز پایش زیست محیطی تالاب میانگران بازدید کرد

مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از ساختمان مرکز پایش زیست محیطی تالاب میانگران بازدید کرد

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه

اطلاعیه- آنــی-آنــِی- بسیارمهم مدیریت بحران استان در خصوص وضعیت جوی

اطلاعیه- آنــی-آنــِی- بسیارمهم مدیریت بحران استان در خصوص وضعیت جوی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعیه- آنــی-آنــِی- بسیارمهم اداره کل مدیریت بحران استان در خصوص وضعیت جوی استان

اطلاعیه- آنــی-آنــِی- بسیارمهم اداره کل مدیریت بحران استان در خصوص وضعیت جوی استان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعیه -آنی – آنی مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی استان

اطلاعیه -آنی – آنی مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی استان

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعیه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران  استان در خصوص وضعیت جوی

اطلاعیه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران استان در خصوص وضعیت جوی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی استان

اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی استان

۲۷ فروردین ۱۳۹۸
اطلاعیه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

اطلاعیه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

۲۵ فروردین ۱۳۹۸
اخطاریه هواشناسی دریایی – آنی – بسیار مهم

اخطاریه هواشناسی دریایی – آنی – بسیار مهم

۲۳ فروردین ۱۳۹۸
اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم در خصوص وضعیت جوی

اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم در خصوص وضعیت جوی

۱۶ فروردین ۱۳۹۸
اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

۱۵ فروردین ۱۳۹۸
اطلاعیه آنی بسیار مهم  مدیریت بحران خوزستان  در خصوص روز طبیعت با توجه به وضعیت جوی استان

اطلاعیه آنی بسیار مهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص روز طبیعت با توجه به وضعیت جوی استان

۱۳ فروردین ۱۳۹۸

کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان