یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - Sunday 08 December 2019

پروژه مرکز مدیریت و کنترل حوادث استان

 پروژه مراکز لرزه نگاری استان خوزستان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان