سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - Tuesday 19 January 2021

پروژه مرکز مدیریت و کنترل حوادث استان

 پروژه مراکز لرزه نگاری استان خوزستان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان