سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - Tuesday 29 September 2020

پروژه مرکز مدیریت و کنترل حوادث استان

 پروژه مراکز لرزه نگاری استان خوزستان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان