سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - Tuesday 19 January 2021

پیرو اخطاریه مورخ ۴ اردیبهشت ۹۹ این اداره کل وبا توجه به اخطاریه شماره۱ مورخ ۵ اردیبهشت ۹۹ مرکزملی پایش و هشدارسریع گرد وخاک هواشناسی خوزستان درخصوص:
وزش بادمتوسط تاشدید همراه با تندبادلحظه ای وبرخاستن گردوخاک از اواسط روزجمعه (روزجاری) تااواسط روزیکشنبه (۵ تا۷ اردیبهشت ۹۹)؛نوع مخاطره :برخاستن گردوخاک محلی ؛منطقه اثر: برخاستن گردوخاک محلی دراواسط روزجمعه (روزجاری) وباشدت بیشترازاواسط تابعدازظهرشنبه(۶ اردیبهشت۹۹)درمناطق جنوبی،غربی ومرکزی استان ودراوایل روزیکشنبه (۷ اردیبهشت ۹۹) درمناطق جنوبی ومرکزی استان واثرمخاطره :کاهش دیدافقی وافزایش غلظت آلاینده گردوخاک
دستورفرماییدبه فوریت نسبت به:
-صدورهشدارمجدد، اتخاذتمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه باتوجه به اخطاریه های مذکور
-تداوم آماده‌باش بخشهای موردنیاز واحدهای تابعه،
برقراری کشیک شبانه روزی و حضور در محل فعالیت
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی وبهداشتی(مانند:عدم ترددغیرضروری ودرصورت لزوم استفاده ازماسک مناسب وتوجه به سایرتوصیه ها ،هشدارها ونکات ایمنی ارایه شده) به شهروندان بویژه بیماران تنفسی ، کودکان،سالمندان و افرادساکن درمناطق درمعرض خطروزش بادشدید،گردوخاک وآلودگی هوا
-توصیه به رانندگان جهت احتیاط لازم دررانندگی با توجه به پیش بینی کاهش دیدافقی
-ابلاغ جهت استقرارمراکزدرمانی وبهداشتی سیار وشعب هلال احمردرمناطق پرتردداستان وانجام اقدامات لازم
-اتخاذتدابیرلازم درخصوص درختان،سازه های موقت، گلخانه ها ، محصولات زراعی واجسام با احتمال سقوط دراثر وزش بادشدید
-ارتباط مستمربا اداره کل مدیریت بحران استان واعلام آخرین وضعیت وحوادث احتمالی
-اتخاذتدابیرلازم جهت مدیریت مصرف سوخت کارخانجات، شرکت ها ومراکزصنعتی به منظورکاهش آلاینده های صنعتی
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان