سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - Tuesday 19 January 2021

با توجه به هشدارسطح زرد روزجاری مورخ ۵ خرداد ۹۹ مرکزملی پایش و هشدارسریع گرد وخاک هواشناسی خوزستان درخصوص:
رخداد بادهای نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه ای و ورود گردوخاک عراقی از اوایل تا اواسط روزدوشنبه ۵ خرداد ۹۹(روزجاری) در مناطق غربی و جنوب غربی استان؛نوع مخاطره :رخدادگردوخاک واثرمخاطره :کاهش دیدافقی وافزایش غلظت آلاینده های گردوخاک
دستورفرماییدبه فوریت نسبت به:
-صدورپیش آگاهی ،اتخاذتمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه
-آماده‌باش نمودن بخشهای موردنیاز واحدهای تابعه،
برقراری کشیک شبانه روزی و حضور در محل فعالیت
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی وبهداشتی(مانند:عدم ترددغیرضروری و عدم تردد وتوقف درمجاورت سازه های موقت ،تابلوهای تبلیغاتی ،تیرهای انتقال برق ، درختان و سایراجسام با احتمال سقوط و مناطق درمعرض خطر وقوع گردوخاک ودرصورت لزوم جهت تردددرمواقع آلودگی هوا استفاده ازماسک مناسب وتوجه به سایرتوصیه ها ،هشدارها ونکات ایمنی وبهداشتی ارایه شده) به شهروندان بویژه بیماران ، کودکان،سالمندان و افرادساکن درمناطق درمعرض خطروقوع گردوخاک ،آلودگی هوا وسقوط اجسام
-توصیه به رانندگان جهت احتیاط لازم دررانندگی با توجه به پیش بینی کاهش دیدافقی
-ابلاغ جهت استقرارمراکزدرمانی وبهداشتی سیار وشعب هلال احمردرمناطق پرتردد وانجام اقدامات لازم
-اتخاذتدابیرلازم درخصوص درختان،سازه های موقت واجسام با احتمال سقوط دراثر وزش باد
-ارتباط مستمربا اداره کل مدیریت بحران استان واعلام آخرین وضعیت وحوادث احتمالی
-اتخاذتدابیرلازم جهت مدیریت مصرف سوخت کارخانجات ومراکزصنعتی به منظورکاهش آلاینده های صنعتی
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان