یکشنبه ۰۴ آبا ۱۳۹۹ - Sunday 25 October 2020

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت:  خوزستان استانی پهناور است و یکی از ظرفیتهای مهم کشور محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران خوزستان کیامرث حاجی زاده بیان کرد:  خوزستان فقط یک استان نیست بلکه به تنهایی یک کشور است  و قلب تپنده انرژی، امنیت، اقتصاد کشور محسوب می شود.

وی با بیان این که خوزستان استانی دائم البحران است توضیح داد: تنوع اقلیم و شرایط جغرافیایی مختلف موجب شده تا بحران های بزرگی را در خود جای داده است .

وی بیان کرد: استان خوزستان زیر ساخت ندارد و تا کنون نیز نسبت به زیرساختهای استان مسکنی برخورد شده است.

وی  گفت: سو تدبیرها و.کارهای غیرکارشناسی نیز از سوی دیگر به استان آسیب وارد کزده و برخی نیز میخواهند ایندسوتدبیرهای برخی مدیران در دوره های مختلف را به پای نظام بنویسند.

وی بیان کرد: دولت ها می ایند و می روند انچه می ماند نظام جمهوری اسلامی ایران است. دولتها زاییده و منتخب همین مردم هستند که پای جمعوری اسلامی مانده اند و امنیت ایجاد کرده اند لذا پذیرفته نیست قصور کنیم و.حتی اب شرب مردم را تامین نشود

  • وی گفت: به سمتی نرویم که بحرانهای اجتماعی به بحران های امنیتی تبدیل شوند

کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان