چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020

اهمیت صیانت از محیط زیست پیرامون و سرمایه های ملی

 

۱- وظیفه عقلی هر شخص است که از روشن نمودن آتش در طبیعت خودداری نماید.

۲-منابع طبیعی اعم از جنگل ها و مراتع و بیشه زارها و آب و خاک از سرمایه های ملی و گرانقدر کشور عزیزمان ایران است. جهت جلوگیری از تخریب سرزمین، حفظ و نگهداری آن وظیفه قانونی و ملی آحاد مردم جامعه است.

۳- رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی بر اساس مقررات ملی ساختمان در احداث واحدهای مسکونی، تجاری و عمومی در شهرها و روستاها یک الزام توسعه محور است.

۴- مناطق حفاظت شده از مناطق حیاتی ما می باشند. سعی کنیم با همکاری هم نسبت به صیانت از آنها کوشا باشیم.

۵-اولویت اول مدیریت بحران در حوادث طبیعی و انسان ساز بویژه در آتش سوزیها انجام اقدامات پیشگیرانه کاهش خسارات احتمالی است.

۶-فرماندار در هنگام بحران بعنوان فرمانده هماهنگی و رفع بحران می باشد

۷- دستگاههای اجرایی در هنگام حریق کمال همکاری و تلاش مضاعف را اعمال نمایند.

۸- در راستای آمایش سرزمین، دستگاهها و نهادها و سازمانها کلیه موارد حریق خیز را در زیرمجموعه خود شناسایی و کنترل نمایند.

۹- آتش زدن بقایای زمین های کشاورزی جهت جلوگیری از حریق طبق قانون ممنوع است.

۱۰- به هنگام آتش سوزی ها همه انسانها به مانند آتش نشان هستند.

۱۱-در موضوع اطلاع رسانی و آگاهی رسانی جهت اطفاء حریق، صداو سیما میزگردهای کارشناسی را با هماهنگی دستگاههای اجرایی تشکیل نمایند.

۱۲- کلیه دستگاهها، نهادها، شرکت ها، و سازمان ها موظفند نسبت به اجرای مانورهای مقابله با حریق هر دو ماه یکبار اقدام نمایند.

 

اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان