سیزدهمین جلسه کمیته علمی، آموزشی و فنی مدیریت بحران استان به ریاست کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان، اساتید عضو این کمیته، مسئولان دستگاه های اجرایی و دیگر اعضا در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران استانداری برگزار شد که در این جلسه از اساتید و اعضای این کارگروه ها تجلیل به عمل آمد.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان