چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - Wednesday 30 September 2020

مدیر کل مدیریت بحران استان خوز ستان از شهر گوریه شوشتر


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان