چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - Wednesday 30 September 2020

باداد روز جمعه مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان به منظور استحکام بخشی و مرتفع سازی سیل بند حاشیه کانال سلملان در این منطقه حضور یافت.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان