دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - Monday 23 September 2019

پیرو اخطاریه مورخ ۲۱ فروردین این اداره کل و با توجه به اخطاریه دریایی مورخ ۲۳ فروردین ۹۸ سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص پیش بینی نفوذ سامانه بارشی فعال و مواج و طوفانی شدن خلیج فارس در روزهای شنبه و یکشنیه تا اواسط دوشنبه (۲۴ لغایت ۲۶ فروردین ۹۸) و برآورد ارتفاع موج در خلیج فارس و دریای عمان بین یک نیم تا بیش از ۲ متر در مدت مذکور؛ دستور فرمایید اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نسبت به اتخاذ تمهیدات و انجام اقدامات لازم در این خصوص؛ حضور فرماندار محترم در شهرستان مربوطه و عدم ترک محل فعالیت بدون هماهنگی و موافقت ستاد مدیریت بحران استان؛ حضور اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان و دستگاه‌های مرتبط و مورد نیاز در محل کار و عدم ترک محل فعالیت بدون هماهنگی و کسب موافقت فرماندار محترم و ستاد مدیریت بحران استان؛ برقراری کشیک شبانه روزی و آماده‌باش نمودن اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران، اداره بنادر، مراکز درمانی، خدماتی، عملیاتی، اورژانس و سایر دستگاه‌های مرتبط و مورد نیاز شهرستان؛ اتخاذ تدابیر لازم و اعلام احتیاط و در صورت لزوم اعمال محدودیت جهت تردد شناورهای سبک، نیمه سبک، تفریحی و… با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط طبق ضوابط؛ هماهنگی لازم با دستگاههای مرتبط و در صورت نیاز تخلیه ساکنین مناطق و منازل تحت تاثیر و اسکان؛ اطلاع رسانی به شهروندان جهت رعایت نکات ایمنی مانند خودداری جدی از تردد، توقف، اسکان و هرگونه فعالیت در حاشیه ای و بستر دریا و رودخانه ها و سایر تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی اقدام لازم معمول و گزارش اقدامات را به این اداره کل ارسال نمایند.

کیامرث حاجی زاده

مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان