دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - Monday 23 September 2019

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم در این نشست بیان کرد: اولویت ما در برنامه ریزی های صورت گرفته جبران خسارات مردمی است و پس از آن جبران خسارات وارده به زیرساخت‌ها و تاسیسات است.
کیامرث حاجی زاده عمده خسارات وارده را در بخش اموال مردم دانست و گفت: این خسارت ها شامل خسارات کشاورزی، مسکونی، لوازم خانگی، ماشین آلات صنعتی، تجاری و عشایر و در حوزه تاسیسات نیز خسارات وارده به زیرساخت های آب، برق، گاز، راه، مدارس، ساختمان ها،بهداشت و درمان و معابر بوده است.
حاجی زاده با اشاره به اهمیت کمیته برآورد خسارت بیان کرد: تا زمانی که برآورد صحیحی از خسارت نباشد نمی توانیم بحث بهسازی و بازسازی را شروع کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت حضور گروه های فرهنگی و اجتماعی بیان کرد:در بحث جابجایی روستاها موانعی برای روستاییان وجود دارد چرا که مباحث فرهنگی و زمینه ای خاصی موجب شکل گیری روستاها شده است که به این راحتی دل کندن از روستا برای برخی روستاییان امکان پذیر نیست. 


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان