چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020

با توجه به “اطلاعیه ۷مورخ ۱۳ اردیبهشت ۹۸اداره کل هواشناسی خوزستان”
درخصوص ورود سامانه بارشی به استان از اواسط وقت جمعه ۱۳ اردیبهشت (روزجاری) تا اواخر وقت شنبه ۱۴ اردیبهشت که سبب رگبار و رعد و برق و تندباد لحظه‎ای با احتمال تگرگ در برخی نقاط نیمه شمالی و شمال شرقی و بویژه ارتفاعات زاگرس در حوضه دز و کرخه خواهد شد وپیش بینی بارش بصورت پراکنده در بقیه نقاط استان، همچنین مواج شدن شمال خلیج فارس همراه با رگبار و رعد و برق دراین ایام (۱۳ و۱۴ اردیبهشت ۹۸) ؛خواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به اتخاذتمهیدات وانجام اقدامات لازم دراین خصوص؛برقراری کشیک شبانه روزی وآماده باش نمودن واحدهای تابعه سطح استان وشهرستان؛آماده به کارنمودن امکانات وتجهیزات لازم به منظورآمادگی مقابله با هرنوع حادثه احتمالی ؛اطلاع رسانی به شهروندان بویژه افرادساکن درمناطق درمعرض خطر و مناطق با احتمال وقوع سیلاب ، صاعقه ، تندباد وتگرگ جهت رعایت اصول ایمنی مانندعدم ترددغیرضروری وعدم تردد وتوقف واسکان وبرپایی کمپ وچادردرحاشیه رودخانه ها ومسیلها وکانالها ودره ها ومناطق مرتفع وپرخطر وسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات را به این اداره کل ارسال نمایند.
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان