دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - Monday 23 September 2019

صبح روز چهارشنبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان به ریاست کیامرث حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان با موضوع پیشگیری، مقابله و آمادگی در برابر حریق و با حضور فرمانداران و کلیه مدیریان دستگاه های اجرایی در اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان برگزار شد.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان