دومین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده در خوزستان به ریاست استاندار خوزستان و دبیری کیامرث حاجی زاده در استانداری خوزستان برگزار شد.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان