سه شنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۸ - Tuesday 18 February 2020

روز دوشنبه مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان به همراه احمد رضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست کشور و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از وضعیت مرکز پایش زیست محیطی تالاب میانگران بازدید کردند.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان