مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در جلسه کارگروه استانی مقابله با ریزگردها در استانداری خوزستان با تاکید بر تسریع در ترمیم کانال اصلی آبرسانی به کانون های ریزگرد، گفت: با توجه به شکسته شدن کانال اصلی آبرسانی به کانون ها، محل فعلی تامین آب طرح های مقابله با ریزگرد، کانال آبرسانی «کوت امیر» است که منبع آب شرب شهرهای جنوب شرق است، بنابراین در صورت ادامه این شرایط شهرهای پایین دست از جمله هندیجان با مشکل تامین آب شرب روبه رو می شوند، همانطور که در تابستان گذشته مجبور شدیم در قبال تامین آب کانون های ریزگرد، آب این شهرستان را از طریق تانکر و بطری تامین کنیم.

کیامرث حاجی زاده با اشاره به عدم تحقق تعهدات شهرداری اهواز، افزود: هواشناسی خوزستان نیز که اعتبار خرید دستگاه های مورد نیاز برای پیش بینی را دریافت کرده بود، به دلیل چند برابر شدن قیمت این دستگاه ها امکان خریداری آنها را ندارد، به همین دلیل پیشنهاد می شود اعتبار شهرداری و هواشناسی بازپس گیری و به پروژه های دیگر و یا تسویه حساب با بدهکاران اختصاص پیدا کند.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان