چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020پیرواطلاعیه مورخ سیزدهم خرداد این اداره کل وبا توجه به اطلاعیه ۱۶ مورخ ۱۶ خرداد ۹۸هواشناسی خوزستان
در خصوص استقرار هوای گرم درسطح استان حداقل تا اواخرهفته آینده که وقوع دمای ۵۰ درجه سانتیگراد یا بالاتر بویژه در شهرهای اهواز و حومه ، آبادان ، شوش ، امیدیه ، بستان و شوشتر مورد انتظار می باشد. همچنین طی روزجاری شانزدهم خرداد لغایت صبح سه شنبه هفته آینده ۲۱ خرداد ۹۸ شاهد جنوبی شدن جریانات و افزایش رطوبت از اوایل شب تا اوایل صبح در شهرهای ساحلی و جنوبی استان بویژه ماهشهر و هندیجان؛خواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به اتخاذتمهیدات وانجام اقدامات لازم دراین خصوص؛ برقراری کشیک شبانه روزی وآماده باش نمودن وحضورواحدهای تابعه سطح استان وشهرستان درمحل کار؛اتخاذ تدابیر لازم جهت پایداری خطوط وشبکه برق وجلوگیری از قطع برق ؛آماده به کارنمودن امکانات لازم به منظورآمادگی مقابله با هرنوع حادثه احتمالی ؛اطلاع رسانی به شهروندان بویژه افرادساکن درمناطق درمعرض رخداد دما ورطوبت بالا جهت رعایت اصول ایمنی و نکات بهداشتی مانندعدم ترددغیرضروری و درصورت لزوم استفاده از وسایل ایمنی مانند کلاه وعینک آفتابی وسایر وسایل ایمنی وتوصیه به صرفه جویی درمصرف آب وبرق وسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات بعمل آمده را به این اداره کل ارسال نمایند.
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان