پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - Thursday 12 December 2019


کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان به همراه دیگر مسئولان دستگاه های اجرایی از وضعیت پمپاژ آب در کانال پورشریفی به منظور تامین آب اراضی نهال کاری شده و کانون های ریزگرد جنوب شرق بازدید کردند.

پیرو جلسه هفته گذشته مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با دستگاه های اجرایی متولی سیستمهای شبکه برق کانال آبرسان پس از ۷۲ساعت پایدار و به بهره برداری رسید.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان