شنبه ۲۵ مرد ۱۳۹۹ - Saturday 15 August 2020

با توجه به اطلاعیه شماره ۵ مورخ ۱۶ تیر ۹۸ مرکزملی پایش وهشدارسریع گردوخاک هواشناسی خوزستان درخصوص پیش بینی وزش بادهای قابل ملاحظه همراه با تندبادهای لحظه ای از اواسط وقت روزهای دوشنبه و سه شنبه  (۱۷ و ۱۸ تیر ۹۸) انتظار برخاستن گردوخاک های موقتی درمناطق غرب ، جنوب غرب و تاحدودی مرکزاستان ؛ دستورفرمائیداعضای شورای هماهنگی مدیریت  بحـران شهرستان نسبت به صدور پیش آگاهی و اتخاذ تمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات موردنیاز با توجه به اطلاعیه مذکور ؛ برقراری کشیک شبانه روزی وآماده باش نمودن اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران ، مراکز درمانی، خدماتی، عملیاتی ، اورژانس ۱۱۵و کلیه دستگاه‌های مرتبط شهرستان ؛ ابلاغ به شرکت‌های برق جهت بازدید و بررسی مستمر پست‌ها و خطوط انتقال برق واتخاذ تدابیر لازم جهت پایداری تیرهای انتقال و مدیریت شبکه وخطوط برق به منظورپیشگیری از قطع برق ؛ ابلاغ به ادارات آب به منظور اتخاذ تدابیر وتمهیدات لازم به منظور پایداری شبکه آبرسانی ؛ بازدید و بررسی مستمر مناطق درمعرض خطر وزش بادشدید وتندباد واتخاذ تدابیرلازم جهت پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی ؛ ابلاغ به اداره جهادکشاورزی شهرستان جهت اتخاذ تدابیر لازم و ارائه توصیه‌های مورد نیاز به کشاورزان و دامداران جهت پیشگیری از وارد آمدن خسارت به اراضی و کشتهای زراعی و باغی و دام وطیور و تاسیسات وابنیه کشاورزی ؛ آمادگی کامل شعب هلال احمرجهت فراهم ساختن امکانات لازم به منظور امدادرسانی به موقع درصورت لزوم ؛ ارتباط مستمر با ستاد مدیریت بحران استان و اعلام آخرین وضعیت وحوادث احتمالی شهرستان ؛ ابلاغ به شهرداری‌ها جهت آماده باش نمودن نیروها وآماده به کارنمودن تجهیزات واتخاذ تدابیر لازم درخصوص درختان واجسام با احتمال سقوط ؛ هماهنگی لازم به منظور تخلیه ساکنین مناطق تحت تأثیر تندباد و وزش بادشدید و آسیب پذیر درمقابل حوادث احتمالی واسکان در مکانهای امن تا رفع شرایط اضطراری ؛ اطلاع رسانی به هرطریق ممکن (مانندصداوسیما، رسانه‌های محلی، مساجد، مراکز خدمات جهادکشاورزی و…) به شهروندان بـه ویژه بیماران ،کودکان ، سالمندان، عشایر ، روستائیان ، کشاورزان ، صیادان ،  دامداران ، مسافرین و افراد ساکن درمناطق با احتمال وزش بادشدید ، تندباد ، وقوع گردوخاک و سقوط اجسام جهت رعایت نکات ایمنی وبهداشتی مانند عدم تردد غیرضروری درمواقع شرایط نامساعدجوی و درصورت لزوم استفاده از وسایل بهداشتی وایمنی موردنیاز مانند ماسک و تأکید مکرر برخودداری از تردد، توقف ،اسکان و برپایی کمپ وچادر و هرنوع فعالیت یا چرا و تعلیف احشام درمناطق پرخطر و مستعد وزش بادشدید و وقوع تندباد ، گردوخاک و سقوط اجسام ودرختان و رعایت فاصله ایمن  از محلهای ذکرشده و اتخاذ سایر تدابیرمورد نیاز جهت پیشگیری یا کاهـش آثـارحوادث احتـمالی اقـدام لازم معـمول وگزارش اقـدامات به عمل آمده را به این اداره کل ارسـال نمایـند.

کیامرث حاجی زاده

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان