دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - Monday 23 September 2019

بازدید کیامرث حاجی زاده، معاون استاندار و مدیر کل مدیریت بحران استان صبح روز سه شنبه از وضعیت منازل و زیرساختهای منطقه نمره ۸مسجدسلیمان بازدید کرد.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان