پنج شنبه ۰۸ اسف ۱۳۹۸ - Thursday 27 February 2020


با توجه به اطلاعیه شماره ۲۳ مورخ ۱۵ مردادماه ۹۸ اداره کل هواشناسی استان در خصوص روند افزایش دما از روز چهارشنبه لغایت جمعه (۱۶ تا ۱۸ مرداد۹۸ )  و دور از انتظار نبودن وقوع دماهای ۴۹ درجه سانتیگراد وبالاتر در برخی نقاط استان ؛ همچنین پیش بینی وزش باد قابل ملاحظه و برخاستن گردوخاک های محلی و موقتی بویژه در مناطق غرب ، جنوب غرب و تا حدودی مرکز استان ازاواسط روز پنجشنبه ۱۷ مرداد۹۸  ، دستورفرمائید واحدهای تابعه سطح استان وشهرستان  نسبت به صدور پیش آگاهی و اتخاذ تمهیدات لازم دراین خصوص ؛ برقراری کشیک شبانه روزی وآماده باش نمودن واحدهای مرتبط ؛ ارتباط مستمر با ستاد مدیریت بحران استان و اعلام آخرین وضعیت وحوادث احتمالی ؛ اطلاع رسانی به هرطریق ممکن به شهروندان بـه ویژه بیماران تنفسی وقلبی عروقی ،کودکان ، سالمندان، عشایر، روستائیان، کشاورزان ، صیادان ،  دامداران ، مسافرین و افراد ساکن درمناطق با احتمال رخداد دمای بالا، گردوخاک و وزش باد قابل ملاحظه جهت رعایت نکات ایمنی وبهداشتی مانند اجتناب ازتردد غیرضروری و درمعرض نورمستقیم خورشیدقرارنگرفتن بویژه ظهرها و ساعات گرم روز و درصورت لزوم استفاده از وسایل ایمنی مانند کلاه ،  عینک آفتابی و ماسک و سایر وسایل ایمنی و توصیه به صرفه جویی درمصرف آب وبرق بویژه درساعات اوج مصرف و اتخاذ سایر تدابیرمورد نیاز جهت پیشگیری یا کاهـش آثـارحوادث احتـمالی اقـدام لازم معـمول وگزارش اقـدامات به عمل آمده را به این اداره کل ارسـال نمایـند.

کیامرث حاجی زاده

مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان