چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020

شماره ۲۶ مورخ ۲۷ شهریور ۹۸ اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص افزایش سرعت باد بر روی خلیج فارس از روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۷ روز جاری لغایت روز شنبه جمعه ۲۹ شهریور ۹۸ و پیش‌بینی مواد شدن خلیج فارس و شهرهای ساحلی استان خوزستان در ایام مذکور دستور فرمایید اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان نسبت به اتخاذ تمهیدات و انجام اقدامات لازم در این خصوص برقراری کشیک شبانه روزی و آماده باش نمودن اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران اداره بنادر مراکز درمانی خدماتی عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و سایر دستگاه‌های مرتبط و مورد نیاز شهرستان اتخاذ تدابیر لازم و تیاط و در صورت لزوم اعمال محدودیت جهت تردد شناورهای سبک نیمه سبک تفریحی و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط به ضوابط هماهنگی لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط و در صورت نیاز تخلیه ساکنان این مناطق و منازل تحت تاثیر و اسکان اضطراری در مکان‌های عارف شرایط اضطراری ابلاغ به شهرداری‌ها جهت آماده باش نمودن نیروها و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجسام با احتمال سقوط اطلاع رسانی به هر طریق ممکن مانند صدا و سیما و رسانه‌های محلی صدور پیش آگاهی و غیره به شهروندان به ویژه صیادان صاحبان قایق‌های موتوری و تفریحی مسافرین گردشگران و افراد ساکن در مناطق در معرض خطر جهت رعایت مستمر نکات ایمنی هنگام تردد از مناطق در معرض خطر و خودداری جدی استرداد توقف شنا اسکان و برپایی کمپ و چادر و هرگونه فعالیت در حاشیه و بستر و سواحل دریا و رودخانه‌ها و در نظر گرفتن فاصله ایمن از سواحل دریا و ممانعت از تردد و توقف شهروندان در مناطق ذکر شده با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های مرتبط شهرستان و اطلاع رسانی لازم در این خصوص و سایر تدابیر مورد نیاز جهت پیشگیری و کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول و گزارش اقدامات به عمل آمده را به این اداره کل ارسال نمایند کیامرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان