سه شنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۸ - Tuesday 18 February 2020


جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده خوزستان نیز گفت: با تدابیر صورت گرفته توسط نماینده عالی دولت در سطح استان و پای کار بودن فرمانداران، سرعت کارها با توجه به وضعیت فعلی خسارات سیل قابل قبول است به ویژه در حوزه بازسازی مسکن ، وضعیت خوبی داریم و این روند همچنان ادامه دارد.

کیامرث حاجی زاده  با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از شروع بارندگی ها و ترمیم سیل بندها به عنوان یک مطالبه اصلی بیان کرد: با استفاده از اعتبارات  زیرساختی شهرداریها و دهیاریها مقرر شده ترمیم سیل بندها آغاز شود که البته هم اکنون برخی فرمانداریها مانند فرمانداری اهواز ترمیم سیل‌بند را آغاز کرده اند.

 وی در خصوص وضعیت پروندهای خسارت سیل ثبت شده گفت: خوشبختانه تاکنون پرونده های زیادی از سوی پژوهشگاه فضایی مورد تایید قرار گرفته و تایید شده که این پرونده‌ها بارگذاری شده اند.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان