سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - Tuesday 15 October 2019

جلسه توسعه کسب و کار پایه و کاربردهای فناوری فضایی و موضوعات مرتبط با سیل اخیر باحضور مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، کیامرث حاجی زاده معاون استاندار و مدیرکل مدیریت بحران در مرکز کنترل و مذیریت حوادث خوزستان برگزار شد.

عکاس: علی لطیفی


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان