چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020

جلسه توسعه کسب و کار پایه و کاربردهای فناوری فضایی و موضوعات مرتبط با سیل اخیر باحضور مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، کیامرث حاجی زاده معاون استاندار و مدیرکل مدیریت بحران در مرکز کنترل و مذیریت حوادث خوزستان برگزار شد.

عکاس: علی لطیفی


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان