چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020

کیامرث حاجی زاده، معاون استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیران دستگاه های اجرایی، فرماندار و شهردار گتوند از حاشیه سد تنظیمی گتوند به منظور ساماندهی ساحل و دستور احداث یک پارک در جوار تاسیسات سازمان آب و برق بازدید کردند.


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان