دوشنبه ۱۱ فرو ۱۳۹۹ - Monday 30 March 2020

باتوجه به اطلاعیه مورخ ۲۱ آبان ۹۸ اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص ورود سامانه بارشی وبالابودن ضرایب ناپایداری از اوایل روزجمعه هفته جاری۲۴ آبان ۹۸ تااواخر روزجمعه هفته آینده ۱ آذر۹۸ و بتدریج افزایش ابروبطور متناوب رگبار باران وبارشهای فراگیر همراه بارعدوبرق وتندبادهای لحظه‌ای واحتمال ریزش تگرگ درسطح استان ونوع مخاطره :بارش رگباری باران و رعدوبرق وتندباد لحظه ای با احتمال تگرگ و منطقه اثر:اغلب مناطق استان ؛ خواهشمنداست دستور فرماییدبه فوریت نسبت به صدور پیش آگاهی ، اتخاذ کلیه تمهیدات لازم وابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه ومورد نیازباتوجه به اطلاعیه مذکور ؛ آماده‌باش نمودن واحدهای تابعه سطح استان و شهرستان وبرقراری کشیک شبانه روزی؛ اعلام احتیاط هنگام تردد درجاده های کوهستانی وپرخطر ؛ بازدید مستمر مناطق درمعرض خطر ودستور انجام اقدامات لازم ؛ مسدودنمودن جاده های حادثه خیزدرصورت ضرورت با هماهنگی دستگاههای مرتبط ونیروهای نظامی وانتظامی طبق ضوابط ؛اطلاع رسانی به شهروندان بویژه بیماران ، مسافرین ، روستاییان ، کشاورزان ، صیادان ، دامداران وافراد ساکن درمناطق درمعرض خطروقوع سیلاب ، صاعقه ،تگرگ ، آبگرفتگی و تندبادجهت رعایت توصیه های ایمنی واتخاذ سایر تدابیر مورد نیاز جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم
و گزارش اقدامات به عمل آمده را به این اداره کل ارسال نمایند.
ضمنا اطلاعیه مذکوربصورت مکتوب به آن دستگاه ارسال گردیده است

کیامرث حاجی زاده

مدیر کل مدیریت بحران


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان