چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020

پیرو اطلاعیه مورخ ۲۱ آبان۹۸ این اداره کل و با توجه به هشدار سازمان مدیریت بحران کشور و اخطاریه مورخ ۲۴آبان ۹۸ هواشناسی خوزستان درخصوص تقویت موج بارشی و تداوم وضعیت بارندگی و رگبارباران ، رعدوبرق وتند باد لحظه ای با احتمال تگرگ بویژه در حوضه های آبریز دز، کارون و مارون وارتفاعات استان ومناطق شمال شرق ، شرق ، جنوب شرق، جنوبی ،مرکزی وجنوب غربی وشهرهای ساحلی استان و شمال خلیج فارس بصورت فراگیر و دربقیه نقاط استان بصورت نقطه ای طی جمعه ۲۴ آبان(روزجاری) لغایت صبح سه شنبه ۲۸ آبان ۹۸ وپیش بینی بیشترین حجم بارشها از اواخر شنبه لغایت صبح دوشنبه (۲۵ لغایت ۲۷آبان) ؛ خواهشمنداست دستور فرماییدبه فوریت وبا تشکیل جلسه نسبت به صدور هشدار و اتخاذ کلیه تمهیدات لازم وابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه ومورد نیازباتوجه به اخطاریه مذکور ؛ آماده‌باش نمودن واحدهای تابعه سطح استان و شهرستان وبرقراری کشیک شبانه روزی؛ اعلام احتیاط هنگام تردد درجاده های کوهستانی وپرخطر ؛ بازدید مستمر مناطق درمعرض خطر سیل و صاعقه و تندباد ودستور انجام اقدامات لازم ؛ مسدودنمودن جاده های حادثه خیزدرصورت ضرورت با هماهنگی دستگاههای مرتبط ونیروهای نظامی وانتظامی طبق ضوابط ؛اطلاع رسانی به شهروندان بویژه بیماران ، مسافرین ، روستاییان ، کشاورزان ، عشایر، صیادان ، دامداران وافراد ساکن درمناطق درمعرض خطروقوع سیلاب ، صاعقه ،تگرگ ، آبگرفتگی ، تندباد وسقوط اجسام جهت رعایت توصیه های ایمنی واتخاذ سایر تدابیر مورد نیاز جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول و گزارش اقدامات به عمل آمده را به این اداره کل ارسال نمایند. ضمنا اخطاریه مذکوربصورت مکتوب به دستگاه هاارسال گردیده است.
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران

کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان