چهارشنبه ۱۳ فرو ۱۳۹۹ - Wednesday 01 April 2020با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۹دی ۹۸هواشناسی خوزستان درخصوص:
ورودسامانه بارش زا به استان به تدریج از اواسط روزسه شنبه لغایت اواخرپنجشنبه هفته جاری(۱ لغایت ۳ بهمن ۹۸) درتمامی نقاط استان ورگبار،رعدوبرق ،وزش باد متوسط تاشدید،تندبادلحظه ای وبارش به شکل برف درارتفاعات،همچنین پیش بینی مواج وطوفانی شدن خلیج فارس درمدت مذکور بویژه درروزچهارشنبه ۲ بهمن ۹۸
دستورفرمایید نسبت به:
-صدورپیش آگاهی، اتخاذ تمهیدات لازم واقدامات پیشگیرانه
-آماده‌باش نمودن واحدهای تابعه سطح استان و شهرستان
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری وعدم تردد،توقف واسکان درحاشیه رودخانه ها، مسیلها، دره ها، کوه ها ومناطق درمعرض خطروقوع حوادث احتمالی واحتیاط لازم هنگام عبورازمناطق مذکور) به شهروندان بویژه بیماران، روستاییان، عشایر، کشاورزان، دامداران، کودکان، سالمندان، مسافران، صیادان و افرادساکن درمناطق درمعرض خطروقوع حوادث
-توصیه مستمربه رانندگان جهت احتیاط لازم درتردد ولزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی بویژه زنجیرچرخ هنگام ترددازمناطق کوهستانی وبرف گیر
-اتخاذتدابیرلازم ودرصورت لزوم اعمال محدودیت جهت ترددشناورهای سبک ،نیمه سبک وتفریحی طبق ضوابط
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان