سه شنبه ۱۳ خرد ۱۳۹۹ - Tuesday 02 June 2020

پیرو اخطاریه مورخ ۲۶دی ۹۸ این اداره کل و با توجه به اخطاریه مجددمورخ ۲۷دی ۹۸ هواشناسی خوزستان درخصوص:
رگبارورعدوبرق، تندبادلحظه ای وبارش برف در ارتفاعات بویژه در مناطق شمال ، شمال شرق و شرق استان ودرسایر مناطق بارش پراکنده و رعدوبرق از اوایل روز شنبه تا اواسط یکشنبه(۲۸ و۲۹ دی ۹۸) و درمناطق جنوبی،مرکزی و غربی استان وزش باد شدید وتندبادلحظه ای بااحتمال گردوخاک محلی ازاوایل تا غروب شنبه(۲۸دی ۹۸) ؛همچنین مواج همراه با رگبا ورعدوبرق شدن شمال خلیج فارس درایام مذکور
دستورفرماییدنسبت به:

 • صدور هشدارمجدد، اتخاذکلیه تمهیدات لازم واقدامات پیشگیرانه باتوجه به اخطاریه های متعدد مذکور
  -تداوم آماده‌باش واحدهای تابعه سطح استان و شهرستان، برقراری کشیک شبانه روزی وحضور در محل فعالیت
  -اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری وعدم تردد،توقف واسکان درحاشیه رودخانه ها، مسیلها، دره ها، کوه ها ومناطق درمعرض خطروقوع حوادث احتمالی واحتیاط لازم هنگام عبورازمناطق مذکور) به شهروندان بویژه بیماران، روستاییان، عشایر، کشاورزان، دامداران، کودکان، سالمندان، مسافران، صیادان و افرادساکن درمناطق درمعرض خطروقوع حوادث
  -توصیه مستمربه رانندگان جهت احتیاط لازم درتردد ولزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی بویژه زنجیرچرخ هنگام ترددازمناطق کوهستانی وبرف گیر
  اتخاذتدابیرلازم ودرصورت لزوم اعمال محدودیت جهت ترددشناورهای سبک ،نیمه سبک وتفریحی طبق ضوابط
  -اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند
  کیامرث حاجی زاده
  مدیرکل مدیریت بحران استان

کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان