دوشنبه ۱۱ فرو ۱۳۹۹ - Monday 30 March 2020

کیامرث حاجی زاده، معاون استاندار و مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان روز سه شنبه با حضور در جمع مردم غیور و مسلملن خوزستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور بهم رساندند.

bty
bty
bty
bty
bty

کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان