دوشنبه ۱۱ فرو ۱۳۹۹ - Monday 30 March 2020

باسلام و احترام پیرو هشدارهای متعددوآماده باش قبلی این اداره کل وبا توجه به اخطاریه مجدد مورخ ۳ اسفند۹۸ هواشناسی خوزستان درخصوص: *تشدیدفعالیت سامانه بارشی از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روزچهارشنبه (۵ تا ۷ اسفند۹۸)و بارش شدید باران،رعدوبرق وبرف وبارش درارتقاعات شمال (۱۷۵ میلی متروبالاتر) ،ارتفاعات شرق وشمال شرق (۲۲۰ میلی متروبالاتر) ،مناطق شمال وشمال شرق (۷۰ تا ۱۰۰ میلی متر) ،مناطق مرکزی (۳۰ تا ۶۰ میلی متر) ودربقیه مناطق با شدت کمتر؛کولاک برف در ارتفاعات شمال شرق وشرق ؛وزش بادشدیددرتمامی مناطق استان گاهی تندباد لحظه ای؛همچنین وزش بادشدید ومواج و طوفانی شدن شمال خلیج فارس همراه با رگبار و رعد و برق درمدت مذکور(۵تا۷اسفند۹۸) ودر روز دوشنبه۵اسفند۹۸ پیش بینی کاهش دید افقی ناشی از گردو خاک همرفتی در مناطق غرب،جنوب غرب،جنوب ومرکز استان* دستورفرماییدبه فوریت نسبت به: -صدورهشدارمجدد، اتخاذ کلیه تمهیدات لازم واقدامات پیشگیرانه -تداوم آماده‌باش واحدهای تابعه سطح استان وشهرستان ، برقراری کشیک شبانه روزی وحضوردرمحل فعالیت -اطلاع رسانی مستمروارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم انجام سفرهای غیرضروری وعدم تردد،توقف واسکان درحاشیه رودخانه ها، مسیلها،کانالها،سیل بندها،دریا،دره ها،پایین دست ودامنه کوه ها،درخت ها ،سازه های موقت وسایرمناطق درمعرض خطرودرنظرگرفتن فاصله ایمن واحتیاط هنگام عبورازمناطق مذکور )به شهروندان -توصیه به رانندگان جهت احتیاط هنگام تردددرمحورهای مواصلاتی وبرف گیر ولزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی بویژه زنجیرچرخ -اتخاذتدابیرلازم یااعمال محدودیت جهت ترددشناورهای سبک ونیمه سبک طبق ضوابط -بازدیدورصدمستمرتاسیسات ومنابع آبی ومدیریت سدها واتخاذتدابیرلازم جهت عبورسیلاب احتمالی -مسدودنمودن جاده های حادثه خیزوبرف گیرتوسط دستگاههای مرتبط درصورت ضرورت طبق ضوابط -اتخاذتدابیرلازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی -ابلاغ جهت استقراراکیپ های عملیاتی به همراه ماشین آلات مجهز به برف روب ونمک پاش درنقاط وگردنه های برف گیر -آماده به کارنمودن تجهیزات جهت دفع سریع آبهای سطحی وفاضلاب -اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی اقدام وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند کیامرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان