سه شنبه ۱۳ خرد ۱۳۹۹ - Tuesday 02 June 2020

باسلام و احترام پیرو هشدارهای قبلی این اداره کل وبا توجه به هشدارسازمان مدیریت بحران کشور(اخطاریه ۲ اسفند ۹۸ هواشناسی کشور)درخصوص: ۱-تشدیدفعالیت سامانه بارشی وبارش شدیدباران وبارش برف درارتفاعات شمال شرق خوزستان(حداکثر ۳۰ تا ۵۰ میلی‌متر) ازبعدازظهردوشنبه ۵اسفند۹۸و(حداکثر ۸۰ تا ۱۳۰ میلی‌متر)طی روزسه شنبه۶ اسفند۹۸؛اثرمخاطره: احتمال سیلاب،لغزندگی جاده‌های کوهستانی،کاهش دید، آبگرفتگی معابر شهری واختلال تردددر جاده‌های مواصلاتی،ذوب برف و بالا آمدن آب رودخانه‌ها،احتمال وقوع بهمن در جاده‌های کوهستانی وتوصیه:مدیریت سدها،اتخاذتدابیرلازم برای عبور سیلاب احتمالی،فاصله گرفتن از رودخانه‌ها و مسیل‌ها،احتیاط در تردد جاده‌ای،اجتناب از سفر غیرضروری ۲-وزش بادخیلی شدیدموقتی و بالای ۸۰ کیلومتر برساعت دراستان خوزستان طی روزهای دوشنبه وسه شنبه(۵و۶ اسفند۹۸) اثر مخاطره: آسیب رساندن به گلخانه‌ها و سازه‌های موقت، ایجاد گردوخاک و کاهش دید توصیه: به‌کارگیری تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از وزش بادخیلی شدید دستورفرماییدبه فوریت نسبت به: -صدورهشدارمجدد، اتخاذ کلیه تمهیدات لازم واقدامات پیشگیرانه -تداوم آماده‌باش واحدهای تابعه سطح استان وشهرستان ، برقراری کشیک شبانه روزی وحضوردرمحل فعالیت درمدت مذکور وعدم ترک محل خدمت بدون هماهنگی ستاداستان -اطلاع رسانی مستمروارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم انجام سفرهای غیرضروری وعدم تردد،توقف واسکان درحاشیه رودخانه ها، مسیلها،کانالها،سیل بندها،دریا، دره ها، پایین دست ودامنه کوه ها،درخت ها ،سازه های موقت وسایرمناطق درمعرض خطروقوع حوادث احتمالی ودرنظرگرفتن فاصله ایمن واحتیاط هنگام عبورازمناطق مذکور به شهروندان -توصیه به رانندگان جهت احتیاط لازم درترددجاده های کوهستانی ولزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی بویژه زنجیرچرخ -اتخاذتدابیرلازم یااعمال محدودیت جهت تردد شناورهای سبک ونیمه سبک طبق ضوابط -بازدیدورصدمستمرتاسیسات ومنابع آبی،مدیریت سدها واتخاذتدابیرلازم جهت عبورسیلاب احتمالی -مسدودنمودن جاده های حادثه خیزوبرف گیرتوسط دستگاههای مرتبط درصورت ضرورت طبق ضوابط -اتخاذتدابیرلازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی -ابلاغ جهت استقراراکیپ های عملیاتی به همراه ماشین آلات مجهز به برف روب ونمک پاش درنقاط وگردنه های برف گیر توسط دستگاههای مرتبط درصورت ضرورت طبق ضوابط -اتخاذتدابیرلازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی -ابلاغ جهت استقراراکیپ های عملیاتی به همراه ماشین آلات مجهز به برف روب ونمک پاش درنقاط وگردنه های برف گیر -آماده به کارنمودن تجهیزات جهت دفع سریع آبهای سطحی وفاضلاب -اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی اقدام وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند.

کیامرث حاجی زاده

مدیرکل مدیریت بحران


کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان