یکشنبه ۰۵ خرد ۱۳۹۸ - Sunday 26 May 2019
اطلاعیه- آنــی-آنــِی- بسیارمهم مدیریت بحران استان در خصوص وضعیت جوی

پیرو اطلاعیه شماره ۴۷۶۵ / ۴۴ / ۴۴مورخ ۲۵ / ۰۲ / ۹۸ ( اطلاعیه شماره ۲۷ سازمان هواشناسی کشور و اطلاعیه شماره ۹ اداره کل هواشناسی خوزستان مورخ های ۲۵ / ۰۲ / ۹۸ ) و با توجه به اطلاعیه شماره ۱۰ مورخ ۲۸ / ۰۲ / ۹۸ اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص بالا […]
اطلاعیه- آنــی-آنــِی- بسیارمهم اداره کل مدیریت بحران استان در خصوص وضعیت جوی استان

با توجه به اطلاعیه شماره ۸ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۸ اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص خروجی مدلهای هواشناسی که نشان دهنده بالا بودن شاخص های ناپایداری ازاوایل وقت چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ لغایت اوایل شنبه هفته آینده۲۱ اردیبهشت ۹۸ که در این مدت پیش بینی رشد ابر،رگبارپراکنده،رعدوبرق و وزش باد قابل ملاحظه بویژه در روزهای […]
اطلاعیه -آنی – آنی مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی استان

با توجه به “اطلاعیه ۷مورخ ۱۳ اردیبهشت ۹۸اداره کل هواشناسی خوزستان” درخصوص ورود سامانه بارشی به استان از اواسط وقت جمعه ۱۳ اردیبهشت (روزجاری) تا اواخر وقت شنبه ۱۴ اردیبهشت که سبب رگبار و رعد و برق و تندباد لحظه‎ای با احتمال تگرگ در برخی نقاط نیمه شمالی و شمال شرقی و بویژه ارتفاعات زاگرس […]
اطلاعیه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران  استان در خصوص وضعیت جوی

با توجه به اطلاعیه مورخ ۷ اردیبهشت ۹۸ اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص ورود سامانه بارشی از اواخر وقت شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸(روزجاری) تا اواخر وقت یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ که سبب رگبار و رعد و برق و تندباد لحظه ای و احتمال تگرگ در نیمه جنوبی و شرقی و بویژه ارتفاعات شرقی استان خواهد […]
اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی استان

پیرواطلاعیه های شماره  ۱۳۷۵ / ۴۴ / ۴۴ مورخ ۲۶ / ۰۱ / ۹۸ و ۱۲۲۶ / ۴۴ / ۴۴ مورخ ۲۵/ ۰۱ / ۹۸ (اطلاعیه شماره ۱۳ مورخ ۲۶ / ۰۱ / ۹۸ سازمان هواشناسی کشور و اطلاعیه شماره ۵ مورخ ۲۵ / ۰۱ / ۹۸ اداره کل هواشناسی خوزستان) و با توجه به […]
اطلاعیه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

 با توجه به اطلاعیه شماره ۵ مورخ ۲۵/ ۰۱ / ۹۸ اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص ورود سامانه بارش زا از اوایل روز چهارشنبه هفته جاری ۲۸ / ۰۱ / ۹۸ لغایت  اواخروقت یکشنبه هفته آینده ۰۱/ ۰۲/ ۹۸  که سبب بارش  باران همراه با رعدوبرق و احتمال ریزش تگرگ و تندبادهای لحظه ای دراین […]
اخطاریه هواشناسی دریایی – آنی – بسیار مهم

پیرو اخطاریه مورخ ۲۱ فروردین این اداره کل و با توجه به اخطاریه دریایی مورخ ۲۳ فروردین ۹۸ سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص پیش بینی نفوذ سامانه بارشی فعال و مواج و طوفانی شدن خلیج فارس در روزهای شنبه و یکشنیه تا اواسط دوشنبه (۲۴ لغایت ۲۶ فروردین ۹۸) و برآورد ارتفاع موج در […]
اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم در خصوص وضعیت جوی

پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴ فروردین این اداره کل و با توجه به اخطاریه مورخ ۱۵ فروردین اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص فعالیت متناوب سامانه بارشی از اواخر جمعه لغایت اوایل دوشنبه هفته آینده (۱۶ لغایت ۱۹فروردین ۹۸) و طی این مدت انتظار وقوع بارش های رگباری گاهی همراه با تگرگ در حوضه های آبریز رودخانه […]
اخطاریه- آنــی-آنــِی-بسیارمهم مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴ فروردین این اداره کل و با توجه به اخطاریه مورخ ۱۵ فروردین اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص فعالیت متناوب سامانه بارشی از اواخر جمعه لغایت اوایل دوشنبه هفته آینده (۱۶ لغایت ۱۹فروردین ۹۸) و طی این مدت انتظار وقوع بارش های رگباری گاهی همراه با تگرگ در حوضه های آبریز رودخانه […]
اطلاعیه آنی بسیار مهم  مدیریت بحران خوزستان  در خصوص روز طبیعت با توجه به وضعیت جوی استان

با توجه به اطلاعیه ها و اخطاریه های این اداره کل و روز جمهوری اسلامی (دوازده فروردین) و روز طبیعت (۱۳ فروردین) و با توجه به افزایش آورده بالادست رودخانه های استان و افزایش حجم اکثر سدها در ماه‌ها و به ویژه روزهای اخیر و در نتیجه افزایش دبی خروجی از سدهای استان و با […]

کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان